Fred Vogels had a status update on Linkedin 3 months ago

https://lnkd.in/gh5726S NOMINATION BUMA AWARD!

R.I.P. Hal. Thanks!

I don't have a photo, but you can see the grave from a satelite view: see the article

Fred Vogels created a new topic ' Christmas 2016' in the forum. 6 months ago

https://soundcloud.com/fred-vogels/silent-night-2016

Kerst groet - Season Greetings!

De muziek: de elfde versie van het mooiste lied dat ooit is geschreven: Stille Nacht.
Het eerste deel verhaalt over het afgelopen jaar: politieke veranderingen, verscherpen en polariseren van menselijke verhoudingen, de oorlogen (met de bombardementen op Aleppo in het bijzonder). Het tweede deel beschrijft dat Stille Nacht altijd zal overleven. Tenslotte vraagt het derde deel aandacht voor een vredige toekomst voor iedereen.

The music: the eleventh edition of the most beautiful song ever written: Silent Night.
The first part tells the story of the past year: political changes, tensions between human relations and the wars (with the bombardments on Aleppo in particular). The second part describes the Silent Night that will always prevail. The final part asks for a peaceful future for everyone.

Fred, Peter, Marc Vogels and Hilke Vogels-Ingelse wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Read More...

Feedback

Facebook