Christmas 2016

Print
If you can't see this e-mail properly, view it online
--
--
   contact

Season Greetings | Kerst en Nieuwjaarsgroet

LISTEN TO THE MUSIChttps://soundcloud.com/fred-vogels/silent-night-2016

De muziek: de elfde versie van het mooiste lied dat ooit is geschreven: Stille Nacht
Het eerste deel verhaalt over het afgelopen jaar: politieke veranderingen, verscherpen en polariseren van menselijke verhoudingen, de oorlogen (met de bombardementen op Aleppo in het bijzonder). Het tweede deel beschrijft dat Stille Nacht altijd zal overleven. Tenslotte vraagt het derde deel aandacht voor een vredige toekomst voor iedereen. 

The music: the eleventh edition of the most beautiful song ever written: Silent Night.
The first part tells the story of the past year: political changes, tensions between human relations and the wars (with the bombardments on Aleppo in particular). The second part describes the Silent Night that will always prevail. The final part asks for a peaceful future for everyone.

Fred, Peter, Marc Vogels and Hilke Vogels-Ingelse wish you a Merry Christmas and a Happy New Year


More music: https://soundcloud.com/fred-vogels
More stories: https://www.fredvogels.nl/
More history: https://www.backtonormandy.org/ 
 
 Fred Vogels | Back to Normandy         Follow us | facebooktwitter  
--
--
  If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe